Wyniki z badań rynku dotyczące "Standardów windykacji w Polsce"


Pretorius zlecił Agencji Badania Rynku Inquiry Sp. z o. o. w Warszawie przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących kultury i standardów płatności w sektorze przedsiębiorstw.
Badane obszary obejmowały obecny stan wiedzy przedsiębiorców o rynku usług windykacyjnych, panujących obawach, stereotypach, uprzedzeniach i doświadczeniach związanych z korzystaniem przez nich z usług firm windykacyjnych, jak również ich ocenę współpracy z firmą windykacyjną pod względem skuteczności, kosztów i wpływu na relacje z klientami.


Celem przedsięwzięcia było poznanie opinii badanych na temat ich własnych metod windykacyjnych, a także oczekiwań wobec firmy windykacyjnej i warunków współpracy.

Na podstawie analizy zebranych informacji powstało pierwsze i jedyne jak dotychczas w Polsce opracowanie dotyczące postaw i zachowań przedsiębiorców wobec należności przeterminowanych, które posłużyło do przygotowania odpowiadającej potrzebom rynku naszej oferty „bezpieczeństwa finansowego”.

Wyniki badań znajdziecie państwo w załączonej prezentacji  .

Prezentacja zawiera tylko istotne fragmenty. Chętnie podzielimy się szerszym spektrum z każdą zainteresowaną osobą.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:Etyka w windykacji

  kliknij, aby zobaczyć

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt