Zapytanie ofertowe

 

 

Projekt POIG 8.2

"Dotacje na innowacje"

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-26-003/09-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Teleinformatyczna platforma wymiany danych i ochrony finansów”.

Projekt  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.


Opis projektu:
Projekt polega na opracowaniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu tele-informatycznego, wspomagającego procesy biznesowe, w szczególności proces zarządzania wierzytelnościami przez Pretorius Sp. z o.o. oraz zapewniającego współdziałanie Pretorius Sp. z o.o. z partnerami biznesowymi i klientami w zakresie świadczonych przez spółkę usług.
 

Cel projektu:
Podstawowym celem projektu jest osiągnięcie innowacyjności organizacyjnej w zarządzaniu wierzytelnościami przez Pretorius Sp. z o.o. poprzez standaryzację i usystematyzowanie procesów biznesowych oraz przyspieszenie przepływu informacji, w wyniku czego nastąpi optymalizacja kosztów oraz wykorzystania zasobów przez spółkę, jak również usprawnienie procesów wykonania świadczonych usług.


Okres realizacji projektu:
01.06.2009 – 31.05.2011

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:Etyka w windykacji

  kliknij, aby zobaczyć

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt