Pretorius Sp. z o.o. należy do organizacji pracodawców – Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz Konfederacji LEWIATAN przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jako członek tych organizacji Pretorius współtworzy i jest promotorem wysokich standardów branżowych i etyki zawodowej na rynku zarządzania wierzytelnościami i usług windykacyjnych.

 

Pretorius Sp. z o.o. otrzymał rekomendacje członkowskie organizacji pracodawców. Pretorius Sp. z o.o. pozytywnie przeszedł coroczny audyt etyczny prowadzony jest przez Komisję Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w wyniku którego otrzymał Certyfikat potwierdzający realizację zobowiązań wynikających z „Zasad dobrych praktyk” KPF. Pretorius Sp. z o.o. uzyskał rekomendację Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami stanowiącą potwierdzenie zdolności do świadczenia usług zgodnie z „Zasadami Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami PZZW”. Pretorius Sp. z o.o. jako członek Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan zabiega o dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej i dba o pozytywny wizerunek pracodawców.

 

Poniżej zaprezentowane zostały aktualne certyfikaty i rekomendacje członkowskie organizacji pracodawców:

Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych
w Polsce

 


  kliknij, aby zobaczyć

 

 

Polskiego Związku
Zarządzania Wierzytelnościami

Konfederacji LEWIATAN przez
Świętokrzyski Związek Pracodawców
Prywatnych Lewiatan

 
Pretorius Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk uchwalonymi przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Zasadami Etyki Branży Windykacyjnej określonymi przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami.
Każdy kto uzna, że doszło do naruszenia „Zasad Dobrych Praktyk” przez Pretorius Sp. z o.o. - pracownika, współpracownika lub przedstawiciela może złożyć wniosek  o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

 

Wniosek może być złożony:
  • listownie na adres biura KPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
  • faxem na numer: (58) 302-92-64
  • e-mailowo na adres: etyka@kpf.pl

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt